1. افشین رئوفی , محمدقلی نادعلیان , جواد تاجیک , غلامرضا محمدی , علیرضا باهنر , ارزیابی همبستگی مقدار فیبر موثر جیره با PH مایع شکمبه در گاوهای شیری , تحقیقات دامپزشکی , دوره ( ۶۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۸۳-۱۸۹
  2. محّمد اسدپور , غلامرضا رزمی , غلامرضا محمدی , سیدابوالقاسم نقیبی , بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوزیس در گوساله های شیری شهرستان مشهد , تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۵۱-۶۳
  3. جواد تاجیک , علی میرشاهی , غلامرضا رزمی , غلامرضا محمدی , بررسی آلودگی کرمی اسب های ترکمن در منطقه جرگلان (استان خراسان شمالی) , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۵۳-۵۶
  4. غلامرضا محمدی , مهرداد مهری , ابوذر احمدی , اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی ام آی -1079 بر پارامترهای خونشناختی، رشد وسلامت گوساله های هلشتاین نوزاد , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۱۹-۳۲
  5. عزت اله فتحی نوروزلو , غلامرضا محمدی , راحله فرحزادی , مهرداد مهری , شناسایی ارتباط بین پروتئین هاى فاز حاد (هاپتوگلوبین، فیبرینوژن)، آلبومین و یافته هاى درمانگاهى پنومونى در گوساله هاى شیرى , تحقیقات دامپزشکی , دوره ( ۶۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۲۲۱-۲۲۵
  6. وحید نجار نژاد مشهدی , احمدرضا موثقی , غلامرضا محمدی , مهدی باقری , گزارش درمانگاهی یک مورد ازدیاد حساسیت جلدی بدنبال واکسیناسیون تب برفکی در تلیسه , علوم دامپزشکی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷, صفحه ۸۳۷-۸۴۰
  7. غلامرضا محمدی , جداسازی وشناسایی پاستورلاهای دستگاه تنفس فوقانی گوساله های سالم ومبتلا به بیماری تنفسی , تحقیقات دامپزشکی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۴
  8. غلامرضا محمدی , کامران شریفی , صادق سپاهی , مقایسه اثرات درمانی فلورفنیکل و تیل مایکوزین در برونکوپنومونی آنزئوتیک گوساله , تحقیقات دامپزشکی , دوره ( ۵۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲, صفحه ۲۷۷-۲۸۲
  9. سعید نظیفی , علی رضاخانی , غلامرضا محمدی , علی اوجاغی , بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله , تحقیقات دامپزشکی , دوره ( ۵۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۴, صفحه ۷۱-۷۵